OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

MERSİN TENİS YELKEN ve YÜZME KULÜBÜ DERNEĞİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

Mersin Tenis Yelken ve Yüzme Kulübü Derneği’nin OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI aşağıdaki gündem ile 15 OCAK 2022 Cumartesi günü  saat 13:00’ te İsmet İnönü Bulvarı Pirireis mh. 1139 sk. No.1 Hilton oteli yanı Yenişehir Mersin” adresindeki kulüp tesislerinde yapılacaktır. İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 22 OCAK 2022 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla

Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM

1-    Genel Kurul yeter sayısı yoklaması ve açılış yapılması,

2-    Divan kurulu üyelerinin seçimi,

3-    Divan kurulu üyelerine Olağanüstü Genel Kurul Tutanaklarını imzalama yetkisi

       verilmesi,

 

4-    Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

5-    Ülkemizdeki Ekonomik kriz nedeniyle; Ana Tüzük Madde 14 ve 15 gereği Üye Giriş

       Aidatının 4.500.00TL. Yıllık Üye Aidatının 1.500.00TL. olarak belirlenerek, Yönetim

       Kurulu’na, uygulama yetkisi verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

 

6-  Tesis binamızın dış cephesinin onarımı ve boyanması, Beton Kort duvarı ve

      zemininin onarım ve boya İşleri, için üyelerimizden 500.00TL. katkı payı alınması

      konusunda  yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

7-  Dilek ve öneriler,

8-  Kapanış.