MERSİN TENİS YELKEN ve YÜZME SPOR KULÜBÜ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

MERSİN TENİS YELKEN ve YÜZME SPOR KULÜBÜ 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

 

Mersin Tenis Yelken ve Yüzme Spor Kulübü’nün OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI aşağıdaki gündem ile 01 HAZİRAN 2024 Cumartesi günü  saat 13:00’ te İsmet İnönü Bulvarı Pirireis mh. 1139 sk. No.1 Hilton oteli yanı Yenişehir Mersin” adresindeki kulüp tesislerinde yapılacaktır. İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 08 HAZİRAN 2024 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla

Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1- Genel Kurul yeter sayısı yoklaması ve açılış,

2- Divan üyelerinin seçimi,

3- Divan üyelerine toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesinin oylanması,

4- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

5- Kulüp tesisimizde sadece üyelerimizin faydalanabileceği Fitness salonu yapılması konusunun genel kurulda oylanması,

  • Spor salonunun yapılması kabul edildiği takdirde; ilgili spor salonu için yapılan maliyet araştırmasına göre gerekli olan yaklaşık 6.000.000.00 TL’nin karşılanması için her üyemizden 8.500.00TL. Spor Salonu Katkı payı alınması,
  • Katkı payının tahsilat şekli, süresinin belirlenmesi ve mevcut bütçeye eklenmesi konusunun genel kurulda görüşülmesi ve karara bağlanması,

6- Aşağıdaki Tüzük maddelerinin eski ve yeni halinin görüşülmesi, tüzük değişikliği ile ilgili düzenlemelerin yapılarak karara bağlanması,

ESKİ HALİ

MADDE 6- (2) Üyelik Başvurusu ve Başvurunun İncelenmesi;

ı)- Üye Eşi ve çocukları müracaatları halinde üye giriş ödentisini  % 50 (yüzde elli) indirimli ödeyerek üye olurlar.

YENİ HALİ

 MADDE 6- (2) Üyelik Başvurusu ve Başvurunun İncelenmesi;

ı)- 25 yaş ve üstü üye çocukları kulüp tesislerini kullanmak istedikleri takdirde üyelik başvurusu yapmak zorundadır. Fiil ehliyetine haiz Üye Eşi ve üye çocukları müracaatları halinde üye giriş ücretini  % 50 (yüzde elli) indirimli ödeyerek üye olurlar.

………………………………………………............................................................................................................................................…………………………………………………………

ESKİ HALİ

MADDE 6 – (3) Yıllık aidat;

Yıllık Üye aidatı 2023 yılı için 3.000.00TL.(Üçbin Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. Sonraki çalışma dönemleri için yıllık aidat tutarlarını yönetim kurulu Genel Kuruldan aldığı yetki ile belirler ve uygular. 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Yıllık aidat, her yıl 2 eşit taksit halinde Ocak ve Haziran ayının son günü saat 19.00’a kadar Kulüp veznesine veya kulübün üyelere duyurduğu banka hesaplarına ödenebilir. Yıllık aidatını bu tarihe kadar ödemeyen üye, Genel Kurul toplantısına katılamaz ve oy kullanamaz.

Yıllık Üye aidatı Üyelik kaydının devam ettiği sürece asıl üyeler tarafından ödenmesi gereken miktardır, Üyeliğe yeni alınmış asıl üye 1. aidat döneminde (01 Ocak-30 Haziran) üye olmuşsa yıllık ödentinin tamamını, 2. aidat döneminde (01 Temmuz-31 Aralık) üye olmuşsa yıllık ödentinin 2. taksit tutarını öder. Üye yıllık ödentisini zamanında ödemeyen üye kulüp tesislerinden ve hizmetlerinden hiçbir şekilde faydalanamaz, yıl sonuna kadar Üye yıllık ödentisini  ödemeyen üye hakkında yönetim kurulu, kulüp Tüzüğünün ilgili maddelerini uygular. Onursal üyelerden yıllık ödenti alınmaz.

YENİ HALİ

MADDE 6 – (3) Yıllık aidat;

Yıllık Üye aidatı 5.000.00TL. (Beşbin Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. Sonraki çalışma dönemleri için yıllık aidat tutarlarını yönetim kurulu Genel Kuruldan aldığı yetki ile belirler ve uygular. 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Yıllık aidat, her yıl 2 eşit taksit halinde Ocak ve Haziran ayının son günü saat 19.00’a kadar Kulüp veznesine veya kulübün üyelere duyurduğu banka hesaplarına ödenebilir. Yıllık aidatını bu tarihe kadar ödemeyen üye, seçimli Genel Kurul toplantılarına katılamaz ve oy kullanamaz.

Yıllık üye aidatı üyelik kaydının devam ettiği sürece asıl üyeler tarafından ödenmesi gereken miktardır, Üyeliğe yeni alınmış asıl üye 1. aidat döneminde (01 Ocak-30 Haziran) üye olmuşsa yıllık ödentinin tamamını, 2. aidat döneminde (01 Temmuz-31 Aralık) üye olmuşsa yıllık aidatın 2. taksit tutarını öder. Üye yıllık aidatını zamanında ödemeyen üye kulüp tesislerinden ve hizmetlerinden hiçbir şekilde faydalanamaz, yıl sonuna kadar Üye yıllık aidatını ödemeyen üye hakkında yönetim kurulu, kulüp Tüzüğünün ilgili maddelerini uygular. Kulübe en az 10 (on) yıl boyunca aidat ödemiş, 75 yaş ve üstü asıl üyeler yıllık aidat, katkı payı ödentileri için 1.00 TL (Bir Türk Lirası) öderler. Onursal üyelerden yıllık aidat alınmaz.

.........................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………

ESKİ HALİ

MADDE 6- (4) Üye giriş ücreti;

Her çalışma dönemi bütçesinde; bir defaya özgü olmak üzere, üyeliğe kabul edilen asıl üyeler için belirlenmiş tutardır. Üye giriş ücreti 2023 yılı için 20.000.00TL.(Yirmibin Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. Üye Giriş Ödentisi miktarını sonraki çalışma dönemleri için yönetim Kurulu,  Genel Kuruldan aldığı yetki ile belirler ve uygular.  Olağan yoldan üye olanlar giriş ücretini tam olarak ve yönetim kurulunun belirlediği ödeme planına uyarak öderler. Tüzüğün 5/8 maddesi kapsamında üye olan onursal üyelerden giriş ücreti alınmaz. Yeni evliler evlilik tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde başvurmaları halinde %50 giriş aidatı ile üye olurlar.

YENİ HALİ

MADDE 6 – (4) Üye giriş ücreti;

Her çalışma dönemi bütçesinde; bir defaya özgü olmak üzere, üyeliğe kabul edilen asıl üyeler için belirlenmiş tutardır. Üye giriş ücreti 50.000.00TL. (Ellibin Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. Üye Giriş Ödentisi miktarını sonraki çalışma dönemleri için yönetim Kurulu,  Genel Kuruldan aldığı yetki ile belirler ve uygular.  Olağan yoldan üye olanlar giriş ücretini tam olarak ve yönetim kurulunun belirlediği ödeme planına uyarak öderler. Asıl üyenin 25 yaş ve üstü çocukları kulüp tesislerini kullanmak istedikleri takdirde üyelik başvurusu yapmak zorundadır. Fiil ehliyetine haiz Üye Eşi ve üye çocukları müracaatları halinde üye giriş ücretini  % 50 (yüzde elli) indirimli ödeyerek üye olurlar. Yeni evliler evlilik tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde, evlilik cüzdanı ve istenen diğer evraklar ile başvurmaları halinde üye giriş ücretini  %50 (yüzde elli) indirimli ödeyerek üye olurlar. Tüzüğün 5/8 maddesi kapsamında üye olan onursal üyelerden giriş ücreti alınmaz.

……………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................

ESKİ HALİ

MADDE 6- (5) Kulüp Tesislerinden Yararlanma Ücreti: Asıl üyeler, kulüp tesislerinden yararlanmaları halinde, çalışma dönemi bütçesinde öngörülen Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen ücreti öderler.

YENİ HALİ

MADDE 6- (5) Kulüp Tesislerinden Yararlanma ve Ücretler : Asıl üyenin eşi, üyenin 25 yaşından küçük bekar çocukları, anne ve babası kulüp tesislerini kullanabilirler. Asıl üyenin eşi, üyenin 25 yaşından küçük bekar çocukları, anne ve babası kulüp tesislerinden faydalanmaları halinde, çalışma dönemi bütçesinde öngörülen Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen ücreti öderler.

ESKİ HALİ

MADDE 20- (1) Spor kulübü, tüzüğünde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki gelir kaynaklarından yararlanır:

a)Üye aidatı; Üyelerden giriş ücreti olarak 20.000.00 TL. Yıllık aidat ücreti olarak 3.000.00 TL alınır. Üyelerden giriş ücreti ve Yıllık aidat miktarlarını sonraki çalışma dönemleri için yönetim Kurulu, Genel Kuruldan aldığı yetki ile belirler ve uygular.

YENİ HALİ

MADDE 20- (1) Spor kulübü, tüzüğünde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki gelir kaynaklarından yararlanır:

a)Üye aidatı; Üyelerden giriş ücreti olarak 50.000.00 TL. Yıllık aidat ücreti olarak 5.000.00 TL alınır. Üyelerden giriş ücreti ve Yıllık aidat miktarlarını sonraki çalışma dönemleri için yönetim Kurulu, Genel Kuruldan aldığı yetki ile belirler ve uygular.

7- Dilek ve öneriler,

8- Kapanış.