MERSİN TENİS YELKEN ve YÜZME KULÜBÜ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

MERSİN TENİS YELKEN ve YÜZME KULÜBÜ DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Mersin Tenis Yelken ve Yüzme Kulübü Derneği’nin OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI aşağıdaki gündem ile 08 Şubat 2020 Cumartesi günü  saat 13:00’ te İsmet İnönü Bulvarı Pirireis mh. 1139 sk. No.1 Hilton oteli yanı Yenişehir Mersin” adresindeki kulüp tesislerinde yapılacaktır. İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 15 Şubat 2020 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla

GÜNDEM

1-    Açılış ve yoklama,

2-    Divan üyelerinin seçimi,

3-    Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

4-    Yönetim Kurulu faaliyet ve hesap raporları ile Denetim Kurulu  raporunun ayrı ayrı, okunması,  görüşülmesi ve ibrası,

5-    Yönetim Kurulu’na önümüzdeki üç yıllık dönem için Tüzük Madde 14 ve 15 gereği Üye Giriş Aidatı ve Yıllık Üye Aidatı tutarlarını belirleme ve uygulama yetkisi

        verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması, 

6-    Derneğimizin 2020, 2021, 2022 yıllarına ait Tahmini bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması,

7-    Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinin seçimi,

8-    Dilek ve öneriler,

9-    Kapanış.

 

NOT:OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILABILMEK IÇIN AŞAĞIDAKİ TÜZÜGÜMÜZÜN 15.MADDESI GEREGI ESKI DÖNEM AIDATI VE 2020 YILI AIDATI 1.TAKSITININ ÖDENMIS OLMASI GEREKMEKTEDIR. 

 

Yıllık Aidat

Madde 15: Yıllık aidat;

Yıllık aidat ücreti 2019 - 2020 yılları için 800.00 TL. olarak belirlenmiştir. Sonraki çalışma dönemleri için yıllık aidat tutarlarını yönetim kurulu Genel Kuruldan aldığı yetki ile belirler ve uygular. 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Yıllık aidat, her yıl 2 eşit taksit halinde Ocak ve Haziran ayının son günü saat 19.00’a kadar Kulüp veznesine veya kulübün üyelere duyurduğu banka hesaplarına ödenebilir. Yıllık aidatını bu tarihe kadar ödemeyen üye, Genel Kurul toplantısına katılamaz ve oy kullanamaz.